ideekonkurss

Ideekonkurss

Aita hoida ja säilitada Eesti merekultuuri ning märgata merd inspiratsiooniallikana. Osale ideekonkursil!

Avatud on Merekultuuriaasta ideekonkurss, mille eesmärk on läbi erinevate sündmuste ja tegevuste hoida olemasolevat ja luua uut merekultuuri. Konkurss annab võimaluse kõigile huvitatutele teostada üks merekultuuriga seotud idee, olgu selleks siis kultuurielu elavdav ja merekultuuri tutvustav sündmus või loominguline projekt.

Ideekonkursi toetusfond on kokku 15 000 eurot. Sellises kogumahus toetatakse vähemalt kümmet erinevat merekultuuriga seotud sündmust või loomingulist eneseväljendust. Ühte ideed toetatakse maksimaalselt 1500 euro ulatuses, väiksemate toetussummade puhul antakse tõuge vastavalt suurema arvu ideede realiseerimisesse.

Ideekonkursile esitatud sündmuse puhul peetakse oluliseks kohaliku kogukonna kaasatust ning seeläbi merekultuurialaste oskuste, kommete või traditsioonide edasiandmist. Esitatavaks ideeks võib olla nii õpituba, laager kui ka kohalikku kultuurielu elavdav sündmus, mille eesmärk on olla osaline merekultuuriaasta sõnumite edasikandmisel. 

Meri läbib praktiliselt kõiki kultuurivaldkondi moest arhitektuurini. Merest ammutavad inspiratsiooni nii kirjanikud, muusikud kui kunstnikud. Ideekonkurss annab loomingulise eneseväljenduse võimaluse kõigile inimestele, kollektiividele ja organisatsioonidele, kelle jaoks meri on inspiratsiooniallikaks. Esitatavaks  ideeks või projektiks võib olla nii heliteos, ruumiinstallatsioon, näitus, performance, etendus, kirjateos, fotoprojekt vms.

Ideekonkursil osalemiseks tuleb:

-Esitada ideekontseptsiooni kirjeldus (maksimaalselt 2 A4 lehekülge)

-Esitada ideekontseptsiooni teostamise eelarve (maksimaalses summas 1500.- eurot ilma käibemaksuta) ning esialgne ajagraafik (sh idee teostumise tähtaeg)

-Esitatud kontseptsioonis peab välja tulema idee seotus merekultuuriaasta ja selle põhisõnumitega

Ideekontseptsioonide esitamise tähtaeg on 7. märts 2016 ning need tuleb saata aadressile: karen@meremuuseum.eeHiljem laekunud taotlusi arvesse enam ei võeta.

Ideekontseptsioone hindab žürii, kuhu kuuluvad:
– Urve Tiidus, merekultuuriaasta idee algataja
– Mirjam Rääbis, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik
– Urmas Dresen, Eesti Meremuuseumi direktor
– Maarja-Liisa Soe, EV 100 programmijuht
– Ott Kallas, Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär
– Merle Jantson, kogukonnafestivali Meie Küla Pidu korraldaja
– Ain Tähiste, traditsioonilise purjelaevanduse edendaja
– Karen Jagodin, Merekultuuriaasta 2016 projektijuht

Välja valitud ideed tehakse teatavaks märtsikuu jooksul.

Toetuseks saadav idee tuleb teostada 2016. aasta jooksul ning tulemus peab leidma avalikkusele suunatud väljundi.

 

Täpsem info: Karen Jagodin, Merekultuuriaasta 2016 projektijuht, +372 52 38 113, karen@meremuuseum.ee

SELGUSID MEREKULTUURIAASTA IDEEKONKURSI TULEMUSED!

Et merekultuuriaasta ideekonkursile laekus oodatust rohkem ideid, otsustati senist 15 000 euro suurust toetusfondi suurendada 20 000 euroni ning toetada ühtekokku 20 merekultuuri hoidvat ja edasiviivat ideed. Kokku esitati ideekonkursile 120 taotlust.

Merekultuuriaasta projektijuhi Karen Jagodini sõnul võib merekultuuriaasta ideekonkursi edukaks lugeda. “Esitatud ideede rikkalikus ja mitmekesisus näitavad, et tahe merekultuuriaasta raames midagi ära teha on suur,” ütles Jagodin. “Et toetust väärivaid häid ideid oli niivõrd palju, otsustati olemasolevat toetusfondi suurendada viie tuhande euro võrra ning toetada ühtekokku 20 väärt projekti,” lisas ta.

Laekunud ideede hulgas oli nii näitusi, etendusi, tantsulavastusi, kontserte, õpitubasid, laagreid, kogukonna festivale, raamatuprojekte, võistlusi kui ka kogumisaktsioone. Karen Jagodin soovib tänada kõiki ideekonkursil osalenuid. “Loodame, et teie soov merekultuuri hoida ja väärtustada ning oma kogukonna heaks midagi ära teha ei rauge ja ka toetuseta jäänud ideed lähitulevikus ühel või teisel moel realiseeruvad,” ütles Jagodin.

Ideekonkursi raames määrati toetus eelkõige nendele projektidele, mis olid loodud spetsiaalselt merekultuuriaastat silmas pidades ning on olulise kogukondliku tähendusega. Lisaks võttis žürii otsuste tegemisel eesmärgiks võimalikult suure üle-eestilise katvuse, et väärt algatustest võimalikult paljud inimesed osa saaksid.

Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik ja žüriiliige Mirjam Rääbis tundis rõõmu selle üle, et ideekonkursile laekus niivõrd palju eriilmelisi projekte üle Eesti, isegi Lõuna-Eestist. “Asjaolu, et meil tuli valida nii geograafilist kui temaatilist haaret silmas pidades, näitab, et meil tõepoolest oli, mille vahel valida,” ütles ta. “Võitjate nimekiri on tõestus meie rikkalikust merekultuurist, kuhu on põimitud lugusid, raamatuid, köisi, tantsu ja tralli, mänge, lapsi, laevasõitu, mäletamist ning seda, et meri on meie jaoks väga oluline,” lisas Rääbis.

Merekultuuriaasta ideekonkursi žüriisse kuulusid merekultuuriaasta algataja Urve Tiidus, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Mirjam Rääbis, Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Dresen, EV 100 programmijuht Maarja-Liisa Soe, Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas, kogukonnafestivali Meie Küla Pidu korraldaja Merle Jantson, traditsioonilise purjelaevanduse edendaja Ain Tähiste ja merekultuuriaasta projektijuht Karen Jagodin.

Ideekonkursi raames toetust saavad 20 ideed:
1. Hiidlaste ja saarlaste köievedu, esitaja Mainegrupp OÜ, toetatav summa 1500.-
2. Mälestusmärk „Vanamees ja Kits“, esitaja MTÜ Vanamees ja Kits, toetatav summa 1100.-
3. Ruhnu mereajaloo püsinäitus, esitaja MTÜ Ruhnu Kultuuriait, toetatav summa 500.-
4. Tule merele!, esitaja MTÜ Eisma sadam, toetatav summa 1500.-
5. Kinoõhtu kolme saare rahvale, esitajad Katerin Peärnberg ja Janek Tauram, toetatav summa 1085.-
6. Tallinna Beetapromenaad, esitaja Linnalabor, toetatav summa 800.-
7. Mereteemalised animaseansid, esitaja OÜ Sisukord, toetatav summa 650.-
8. Juuli – merekuuks Orissaares, esitaja Orissaare Avatud Noortekeskus, toetatav summa 1075.-
9. Meri siin seisma jäi: Urvaste Kultuuripäev, esitaja Antsla Vallavalitsus, toetatav summa 900.-
10. Lauamäng Merenavikas, esitaja MTÜ Barco Blanco, toetatav summa 800.-
11. Noorte merelaager ja purjereis, esitaja Noorteorganisatsioon MTÜ Pärnu 4H Pärnumaa piirkond Klubi EAS, toetatav summa 260.-
12. Meri – tuttav ja tundmatu, esitaja Narva Keskraamatukogu, toetatav summa 1500.-
13. Tantsulavastus „Mehed tantsivad merega“, esitajad MTÜ Jonnipunn, toetatav summa 1500.-
14. Merekultuuriaasta sündmused Virtsus, esitaja Virtsu arenguselts, toetatav summa 1500.-
15. Purjetamise käsiraamat algajale, esitajad Henri Silluta ja Roger Rikberg, toetatav summa 330.-
16. Rannarootslased Vormsil, esitaja Lääne maakonna keskraamatukogu, toetatav summa 730.-
17. SUP kit festival, esitaja Aarne Viljasar, toetatav summa 1500.-
18. Ajalooline laevaliin, esitaja Runbjarn, toetatav summa 1500.-
19. Lugude meri, esitaja Tallinna Keskraamatukogu, toetatav summa 980.-
20. Fotokonkurss „Laps ja meri“, esitaja Tallinna Kadaka Lasteaed, toetatav summa 290.-

Tabeli koos ideede kirjelduste ja žüriikommentaaridega saate alla laadida siit.

Merekultuuriaasta ideekonkursi eesmärk on läbi erinevate sündmuste ja tegevuste hoida olemasolevat ja luua uut merekultuuri. Konkurss annab võimaluse kõigile huvitatule teostada üks merekultuuriga seotud idee, olgu selleks siis kultuurielu elavdav ja merekultuuri tutvustav sündmus või loominguline projekt. Toetust saav projekt tuleb teostada merekultuuriaasta jooksul. Žürii otsus on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.

Lisainformatsioon:
Karen Jagodin
Merekultuuriaasta 2016 projektijuht
karen@meremuuseum.ee
tel: 52 38 113