Ootame Merekultuuriaasta ideekonkursile meresündmuste ja loominguliste projektide ideid!

Merekultuuriaasta ideekonkurss on avatud. Ootame osalema!

Sellest nädalast on avatud Merekultuuriaasta ideekonkurss, mille eesmärk on läbi erinevate sündmuste ja tegevuste hoida olemasolevat ja luua uut merekultuuri. Konkurss annab võimaluse kõigile huvitatutele teostada üks merekultuuriga seotud idee, olgu selleks siis kultuurielu elavdav ja merekultuuri tutvustav sündmus või loominguline projekt.

Ideekonkursi toetusfond on kokku 15 000 eurot. Sellises kogumahus toetatakse vähemalt kümmet erinevat merekultuuriga seotud sündmust või loomingulist eneseväljendust. Ühte ideed toetatakse maksimaalselt 1500 euro ulatuses, väiksemate toetussummade puhul antakse tõuge vastavalt suurema arvu ideede realiseerimisesse.

Ideekonkursile esitatud sündmuse puhul peetakse oluliseks kohaliku kogukonna kaasatust ning seeläbi merekultuurialaste oskuste, kommete või traditsioonide edasiandmist. Esitatavaks ideeks võib olla nii õpituba, laager kui ka kohalikku kultuurielu elavdav sündmus, mille eesmärk on olla osaline merekultuuriaasta sõnumite edasikandmisel.

Meri läbib praktiliselt kõiki kultuurivaldkondi moest arhitektuurini. Merest ammutavad inspiratsiooni nii kirjanikud, muusikud kui kunstnikud. Ideekonkurss annab loomingulise eneseväljenduse võimaluse kõigile inimestele, kollektiividele ja organisatsioonidele, kelle jaoks meri on inspiratsiooniallikaks. Esitatavaks  ideeks või projektiks võib olla nii heliteos, ruumiinstallatsioon, näitus, performance, etendus, kirjateos, fotoprojekt vms.

Ideekonkursil osalemiseks tuleb:

-Esitada ideekontseptsiooni kirjeldus (maksimaalselt 2 A4 lehekülge). Esitatud kontseptsioonis peab välja tulema idee seotus merekultuuriaasta ja selle põhisõnumitega.

-Esitada ideekontseptsiooni teostamise eelarve. Maksimaalne toetussumma on 1500.- eurot ilma käibemaksuta, kuid projekti eelarve võib olla ka suurem ning lisarahastuse korral võiks välja tuua ka teised rahastusallikad.

-Esitada esialgne ajagraafik (sh idee teostumise tähtaeg)

 

Ideekontseptsioonide esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2016 ning need tuleb saata aadressile: karen@meremuuseum.ee

Välja valitud ideed tehakse teatavaks märtsikuu jooksul. Toetust saavad ideed tuleb teostada 2016. aasta jooksul ning tulemus peab leidma avalikkusele suunatud väljundi.

Täpsem info Ideekonkursi kohta:

Karen Jagodin, Merekultuuriaasta 2016 projektijuht, +372 52 38 113, karen@meremuuseum.ee