Avanes lisanädal ideekonkursil osalemiseks.

Merekultuuriaasta Ideekonkursi tähtaeg pikenes kuni 7. märtsini

Tulenevalt suurest huvist Ideekonkursi vastu ning osalejatele osaks saanud tehnilistele tõrgetele, otsustas merekultuuriaasta projektimeeskond ideekonkursi tähtaega nädala võrra pikendada. Kõik, kes veel soovivad esitada konkursile mõne merekultuuri edasikandva idee, saavad oma taotluse esitada kuni 7. märtsini. Nimetatud kuupäevast hiljem laekunud ettepanekuid arvesse ei võeta. Tänaseks on konkursile laekunud juba ligi 100 ideed.

Ideekonkurss annab võimaluse kõigile huvitatutele teostada üks merekultuuriga seotud idee, olgu selleks siis kultuurielu elavdav ja merekultuuri tutvustav sündmus või loominguline projekt.

Konkursi toetusfond on kokku 15 000 eurot. Sellises kogumahus toetatakse vähemalt kümmet erinevat merekultuuriga seotud sündmust või loomingulist eneseväljendust. Ühte ideed toetatakse maksimaalselt 1500 euro ulatuses, väiksemate toetussummade puhul antakse tõuge vastavalt suurema arvu ideede realiseerimisesse.

Ideekonkursile esitatud sündmuse puhul peetakse oluliseks kohaliku kogukonna kaasatust ning seeläbi merekultuurialaste oskuste, kommete või traditsioonide edasiandmist. Esitatavaks ideeks võib olla nii õpituba, laager kui ka kohalikku kultuurielu elavdav sündmus, mille eesmärk on olla osaline merekultuuriaasta sõnumite edasikandmisel.

Meri läbib praktiliselt kõiki kultuurivaldkondi moest arhitektuurini. Merest ammutavad inspiratsiooni nii kirjanikud, muusikud kui kunstnikud. Ideekonkurss annab loomingulise eneseväljenduse võimaluse kõigile inimestele, kollektiividele ja organisatsioonidele, kelle jaoks meri on inspiratsiooniallikaks. Esitatavaks  ideeks või projektiks võib olla nii heliteos, ruumiinstallatsioon, näitus, performance, etendus, kirjateos, fotoprojekt vms.

 

Ideekonkursil osalemiseks tuleb:
-Esitada ideekontseptsiooni kirjeldus (maksimaalselt 2 A4 lehekülge)
-Esitada ideekontseptsiooni teostamise eelarve (maksimaalses summas 1500.- eurot ilma käibemaksuta) ning esialgne ajagraafik (sh idee teostumise tähtaeg)
-Esitatud kontseptsioonis peab välja tulema idee seotus merekultuuriaasta ja selle põhisõnumitega

 

Ideekontseptsioonide esitamise tähtaeg on 7. märts 2016 ning need tuleb saata aadressile: karen@meremuuseum.ee

Toetuseks saadav idee tuleb teostada 2016. aasta jooksul ning tulemus peab leidma avalikkusele suunatud väljundi.

Ideekonkursile laekunud töid hindab žürii, kuhu kuuluvad:
– Urve Tiidus, merekultuuriaasta idee algataja
– Mirjam Rääbis, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik
– Urmas Dresen, Eesti Meremuuseumi direktor
– Maarja-Liisa Soe, EV 100 programmijuht
– Ott Kallas, Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär
– Merle Jantson, kogukonnafestivali Meie Küla Pidu korraldaja
– Ain Tähiste, traditsioonilise purjelaevanduse edendaja
– Karen Jagodin, Merekultuuriaasta 2016 projektijuht

Välja valitud ideed tehakse teatavaks märtsikuu jooksul.

 

Täpsem info: Karen Jagodin, Merekultuuriaasta 2016 projektijuht, +372 52 38 113, karen@meremuuseum.ee