Paigalda talgu raames veekogu lähedale veeohutusstend!

Teeme Ära talgupäev on sel aastal pühendatud merekultuurile ja veeohutusele

Merekultuuriaasta 2016 projektijuht Karen Jagodini sõnul haakub veeohutus otseselt merekultuuriaasta kevadise laine temaatikaga ja kuna Teeme Ära talgupäev on merekultuuriaasta üks osalejaterohkemaid sündmusi, on talgupäeva fookuses ka merekultuuriga seonduvad talgutööd ja ‑paigad.

„Koos tegemine on läbi aegade olnud osa randlaste eluviisist ja kultuurist. Laevade ehitamine ja vette laskmine, võrkude paikamine, rannariba korrastamine või suurem silgupüük – kõiki neid töid tehti koos kogukonnaga,” selgitas Jagodin. „Talgupäev mereäärsetes paikades ongi osa Eesti merekultuurist ning loodame, et sel kevadel annavad paljud oma panuse meie merekultuuri säilimisesse ja edasiviimisesse.“ Kuna merekultuuriaasta kevadisteks märksõnadeks on ohutus ja haridus, jagatakse ka soovitusi meie kodumere ja selle randade hoidmiseks.

Neile kogukondadele, kes võtavad veeohutuse tänavu üheks oma talguteemaks, on Teeme Ära talgupäeva meeskonnal varuks hea üllatus. Kutsume kogukondi üles, et talgukorras valmistada ja püstitada oma ujumiskoha äärde puidust veeohutuse stend, mille jaoks saame omalt poolt anda päästerõnga koos viskeliiniga ning ohutusjuhistega infotahvli.
See saab teoks tänu Siseministeeriumi rahastamisele ning heas koostöös Päästeameti ja vabatahtlike päästjatega. Päästevahendite saamiseks tuleb talgujuhil esmalt soovi avaldada talgupäeva kodulehel, märkides üles ka rajatava veeohutuse stendi plaanitav asukoht. Selgitused päästevahendite kättesaamise ja stendi rajamise kohta leiab aadressilt www.teemeara.ee/talgujuhile/veeohutus. Samast leiab ka soovitusi veeohutusega seotud talgute korraldamiseks ja talgutööde planeerimiseks.

Vaata uudiseid lisaks:

http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2016/03/17/tanavused-teeme-ara-talgud-on-puhendanud-merekultuuri-aastale/
http://reporter.postimees.ee/3622193/algas-talgute-kirjapanek-uleriigilisele-talgupaevale
http://uudised.err.ee/v/060787f0-2461-4b5a-9a4d-0b332d526abd
www.teemeara.ee

Õpetus veeohutusstendi paigaldamiseks asub siin: