Paljassaare poolsaar ootab talgulisi 7. mail!

Osale merekultuuriaasta talgutel Paljassaare poolsaarel!

Selle aasta Teeme Ära talgupäev on pühendatud merekultuurile ja veeohutusele, mis haakub otseselt merekultuuriaasta temaatikaga.  Lisaks veeohtustalgutele on fookuses ka merekultuuriga seotud talgud. Koos tegemine on läbi aegade olnud osa randlaste eluviisist ja kultuurist. Laevade ehitamine ja vette laskmine, võrkude paikamine, rannariba korrastamine või suurem silgupüük – kõiki neid töid tehti koos kogukonnaga. Talgupäev mereäärsetes paikades on osa Eesti merekultuurist ning loodame, et sel kevadel annavad paljud oma panuse meie merekultuuri säilimisesse ja edasiviimisesse.

Juhul kui soovid samuti anda oma panuse merekultuuri hoidmisesse, siis osale merekultuuriaasta talgutel 7. mail Tallinnas, Paljassaare poolsaarel!

Paljassaare poolsaar on merekultuurilises mõttes väga tähelepanuväärne paik:
1. Meri kui piiritsoon: Meie minevikus on aeg, kus meri oli meile suletud. Paljassaare on üks ehe näide kunagisest piiritsoonist koos sealsete militaarrajatistega
2. Meri on meie ajalugu – Paljassaarel on ajalooline ja kultuuriline väärtus – Katariina kai, miinisadam, Peeter Suure raudteetamm ning lähedal asuv Lennusadam on ajaloolised merendusobjektid.
3. Meri kui looduskeskkond: Paljassaare rannariba on paljudele lindudele ja loomadele elupaigaks. Merd tuleb hoida, kaitsta ja väärtustada kui elukeskkonda.

 

Meie soov on tõmmata tähelepanu Paljassaare merekultuurilisele väärtusele ning korrastada antud piirkond olmeprügist ja ohtlikest jäätmetest (eterniit, autorehvid, klaasikillud). Kuna 7. mail on Paljassaarel lindude pesitsemise aeg, on rannaribal käimine ja lindude häirimine keelatud. Talguliste tööd jäävad poolsaare keskel asuvasse alasse.

 

Tehtavad tööd:
– Olmeprügi korjamine matkarajade lähedusest. (Poolsaare matkaradade läbimine ja põõsaste alt ning tee äärest lahtise prügi korjamine prügikottidesse.)
– Eterniidihunnikute ja autorehvide kokku korjamine ja ära viimine
– Muinsuskaitse all oleva Valge torni kõrval asuva hoone korrastamine. (Siseruumidest prahi pühkimine ning katusel kivisillutise parandamine, hoone ümbruse rehitsemine.)
– Lindudele pesakastide valmistamine ja paigaldamine järgmiseks kevadhooajaks.

NB! Talgutööde käigus rannaribal pesitsevate lindude häirimine keelatud!

 

Mida talgutele kaasa võtta:
– Töökindad
– Raudreha
– Võimalusel oma joogitops, kauss ja lusikas supi söömiseks

 

Vajame:

Väiksemat kaubikut või paari ATV-d käruga, mis mahuvad sõitma Paljassaare kitsastele teedel, et saaksime ära viia poolsaarel olevad eterniidihunnikud ja prügi.

Juhul kui saad meid selles osas aidata, võta ühendust talgujuhiga kristi@meremuuseum.ee

Päeva lõpetab seltskondlik talgusupi söömine.

 

Ootame kõiki osalema! Et teaksime, kui palju suppi keeta ning saata huvilistele vahetut infot, registreeru talgutele siin: http://talgud.teemeara.ee/events/merekultuuriaasta-talgud

Galerii:

Screen Shot 2016-04-11 at 14.01.00 Screen Shot 2016-04-11 at 14.01.10 Screen Shot 2016-04-11 at 14.01.26 Screen Shot 2016-04-11 at 14.01.38 Screen Shot 2016-04-11 at 14.01.48