Ootame sind 13. augustil Arvamusfestivalile merekultuuriaasta alale!

Merekultuuriaasta pakub Arvamusfestivalil nii tormilist diskussiooni kui ka vahetut kontakti randlastega

Kolm küsimust: Miks tulla Arvamusfestivalile merekultuuriaasta alale?

1. Miks tulite oma aruteludega selle aasta Arvamusfestivalile?

Merekultuuriaasta neli peamist teemat hargnevad ümber järgmiste märksõnade: pärand ja kultuur, haridus ja ohutus, puhkus ja vaba aeg ning ressurss ja võimalus. Arvamusfestivalil osalemine on meie jaoks üks olulisimaid võimalusi arutleda mere kui ressursi ja võimaluse üle ning tõmmata tähelepanu ja kaasamõtlejaid merendusalaste väljakutsete üle arutlemiseks. Aasta lõpukuudel on meie rõhk Eesti kui mereriigi tulevikul ning nende diskussioonide kaudu tõstatame erinevaid teemasid, mille kaudu saame arutleda mere rolli üle nii meie endi kui Eesti riigi tulevikus.

 

2. Mis on teie arutelude eesmärk?

Merekultuuriaasta arutelude eesmärki on raske panna numbrilisse mõõdikusse, pigem on tegemist pikemaajaliste muutustega, mis võiksid alguse saada arutlemistest: kitsaskohtade väljaütlemine, lahenduste pakkumine, inimestega vahetu kontakti saavutamine. Selle kaudu on võimalik luua alus ka merendusega seostuvate teemade sügavamaks mõtestamiseks, millest omakorda kasvavad välja suuremad muutused ja seda ka loodetavasti nii riiklikul kui üksikisiku tasandil, et saaksime ennast tunda täisväärtusliku mereriigi, mitte üksnes mere-äärse riigina.

 

3. Mille poolest on teie ala huvitav, ehk miks tulla just teie arutelusid kuulama?

Merekultuuriaasta ala ette valmistades osalesime Arvamusfestivali formaadilaboris ning töötasime välja vähemasti ühe täiesti unikaalse aruteluvormi: merekultuuri kiirkohting! Arvamusfestivali üks eesmärke on anda publikule võimalus kaasa mõelda ja rääkida ning teemadega aktiivselt suhestuda. Tulles kiirkohtingule, saab iga inimene ise vestelda rannaküladest pärit seitsme randlasega – inimestega, kelle igapäevaelu ongi üks suur merekultuur.

Tuult ja tormi toob alale meremõrv ehk asume lahendama väljakutseid, mis tooksid meremajanduse riiklikuks prioriteed

iks. Päeva avame aga vestlusringiga merementaliteedist, mis annab igaühele samastumisvõimalusi – kas eestlane sobib merele ning milline eestlane merel käib?

Lisaks sellele pakuvad meelelahutuslikku poolt viktoriinid, kinoprogramm ning tegevused lastele.

 

*******

KAVA: Merekultuuriaasta ala 13. augustil Arvamusfestivalil

 10.00-11.30 I paneel: Kas eestlase koht on merel?

Mis täpselt seob meid tänapäeval merega? Millist tarkust meri on Sulle andnud? Merekultuuriaasta päevalava avadiskussioon räägib eestlase merementaliteedist.

Modereerib Märt Treier

Formaat: Äratundmismäng. Kui palju sarnaned Sina keskmise Eesti kodanikuga oma merehoiakutes ja –teadmistes?

Esinejad:
Roomet Leiger, TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor
Tarmo Sööt, Eesti Merekooli direktor
Rene Arikas, Veeteede Ameti peadirektor
Jako Vernik, Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, juhatuse liige

 

12.00 Merevillaku muusikaviktoriin

Paneme proovile publiku muusikateadmised: Kas tunned ära merelaulu?

 

12.30-14.00 II paneel: Merekultuuri kiirkohting – tule leia oma randlane!

Randlane on merekultuurikandja ning igapäevase merega kooselamise kunsti valdaja. Tule kuula tema lugu!

 

Formaat: Kiirkohtingu põhimõttel, kindla ajaühiku jooksul toimuvad personaalsed vestlused randlaste kogukonna liikmetega.

 

Esinejad:
Annely Akkerman (Kihnu)
Merle Jantson (Lindi küla)
Ingeldrin Aug (Pärispea poolsaar)
Kaido Taberland (Rannamõisa)
Mehis Luus (Toila)
Urve Tiidus (Saaremaa)
Jana Stahl (Pakri)

 

14.30 Merevillak viktoriin

Meelelahutuslikud-harivad mereteemalised küsimused publikule

 

15.00-16.30 III paneel: Võtame mere tagasi!

On toimunud meremõrv –Eestil pole enam merd! Miks on meri muutunud võimaluse asemel takistuseks? Toome Eesti tõsiseltvõetavate mereriikide hulka tagasi!

Modereerib Märt Treier

 

Formaat: Teostame krimiuuringu! Võttes aluseks mõrvani viinud asjaolud, hakkame otsima lahendusi ning koostöös publikuga käime välja ettepanekud Eesti mereriigi staatuse taastamiseks.

 

Esinejad:
Tarmo Kõuts, Merendusnõukoda
Anni Konsap, Rahandusministeerium
Jüri Lember, EMSA

 

Esinejate hulka võib tulla lisa!