Merekultuuriaasta programm

Merekultuuriaasta 2016

 

Rannikul elavate rahvaste jaoks on meri ajast aega olnud ellujäämise ja elukvaliteedi tagaja. Tänu tema mitmekülgsele praktilisele kasutusväärtusele on merel tänapäevalgi suur majanduslik, aga kindlasti ka kultuuriline roll. Hoolimata poolesajandilisest kultuurilisest ja majanduslikust katkestusest, mille nõukogude aeg meie merendusse ja merekultuuri jättis, ei ole aineline ega vaimne kultuuripärand täielikult hävinud. Et säilinut hoida ja edasi kanda, tuleb esmalt olemasolevat teadvustada ning seejärel ühiselt mõelda, kuidas edasi minna.

Meie kaasajal seostatakse merd eelkõige suve, puhkuse, päikese ja vaba aja veetmise võimalustega. Rannapuhkus ise on aga tegelikult ainult paarisaja aasta vanune traditsioon. Alanud aasta eesmärk on lisaks sellele näidata, et meri on ka meie ajalugu, töö, toit, kultuur, haridus, traditsioonid, uskumused jpm.

 

 2016. aasta on merekultuuri teema-aasta

 

Alanud merekultuuriaasta annab taas põhjuse pöörata end näoga mere poole ja küsida, kas oleme lihtsalt mereäärne rahvas või mererahvas. Merekultuuriaasta eesmärk on väärtustada Eesti mereajalugu ja osutada tähelepanu merega seotud traditsioonidele. Ühendades erinevaid kultuurivaldkondi, koondab käesolev teema-aasta enda alla kõik merekultuuri edasikandvad ettevõtmised ja sündmused, mille seas on nii kontserte, konverentse, arutelusid, festivale, võistlusi kui ka töötubasid.

 

Merekultuuri rikkuse ja paljususe annavad edasi merekultuuriaasta neli temaatilist lainet. Jaanuaris ja veebruaris toome esile pärandi- ja kultuuriteemad. Kevadel, märtsis, aprillis ja mais on fookus mereohutusel ja -haridusel. Suvine laine juunis, juulis ja augustis kutsub kõiki mere äärde ja mere peale aktiivselt puhkama ja vaba aega sisustama. Septembrist kuni novembrini on aeg tõsisemateks aruteludeks Eesti kui mereriigi tuleviku üle.

 

Merekultuuriaastal on võtmeroll inimeste käes ning kultuuriloo kujundamiseks ja edasikandmiseks on ühtviisi vajalikud nii loojad kui osasaajad. Loodame, et alanud aasta toob kõiki sagedamini nii mere äärde kui merele mitte ainult suvel, vaid ka kevadel, sügisel ja talvel.

 

Näoga mere poole

Lae ka alla Merekultuuri logofailid:

Kogu Merekultuuriaasta 2016 programm:

Pärand ja kultuur:

Mere teekonnakaart Eesti Rahva Muuseumis

Mere teekonnakaart

Meri on aastatuhandeid Läänemere kaldal elavate eestlaste jaoks omanud sügavat tähendust. Meri on eestlasi toitnud ja neile tööd andnud.

Ideekonkurss

ideekonkurss

Aita hoida ja säilitada Eesti merekultuuri ning märgata merd inspiratsiooniallikana. Osale ideekonkursil!

Rannaretk

rannaretk

Rannaretk on kogu Eesti rannikut ning saari hõlmav programm, mis jõuab igasse rannaalaga maakonda ning suurematele ja valikuliselt ka väiksematele saartele.

Merekultuuriaasta Digitalgud

digitalgud-compressor2

Digitalgud keskenduvad Eesti merendusega seotud paikade, veesõidukite, ehitiste, sündmuste, ajahetkede ja inimeste tuvastamisele vanadelt fotodelt.

Merendus Ajapaigas

ajapaik

Merega seotud lood ja ajalugu on tallel ka vanades fotodes, mida leidub nii muuseumide-arhiivide kollektsioonides kui ka inimeste erakogudes. Toome  Ajapaik.ee veebiplatvormi vahendusel teieni  galerii mere ja merendusega seotud ajaloolistest piltidest, mis pärinevad Eesti muuseumide ja arhiivide kogudest. 

Fotokonkurss „Meri on meie pärand ja ajalugu”

6_v

Osale Merekultuuriaasta ja Nikoni koostöös korraldatud fotokonkursil! Jäädvusta piltidele Eesti merega seotud pärand või ajalugu ning saada meile. Žürii poolt valitud parima pildi autorile väärtuslik Nikoni kaamera!

Tallinna beetapromenaad

Tallinna kesklinn saab peagi ühe mereäärse kallasraja juurde

Merekultuuriaasta suvel tekib Tallinna Noblessneri kvartalist kuni Linnahallini piki kallast kulgev beetapromenaad. mis rajab teed lähiaastatel tekkivale püsivale promenaadile. Beetapromenaad on mereäärne jalgrada, mis kasutab olemasolevaid võimalusi (nihutame aedu, avame väravaid, kindlustame kallast). Beetapromenaad on Linnalabori ja Noblessneri kvartali ühine algatus, mis valiti merekultuuriaasta ideekonkursi 20 võiduprojekti hulka. Beetapromenaadi tekkimisele aitavad kaasa kõik mereäärsed maaomanikud […]

Muuseumiöö “Öös on laineid”

thumb_lained_1024

Korra aastas, laupäevasel maiõhtul avavad muuseumid ja teised mäluasutused oma uksed tavapärasest hilisemal ajal ja tasuta, et tähistada üleeuroopalist muuseumiööd. 

Ohutus ja haridus:

Mereakadeemia suvekool

Autor: TTÜ Eesti Mereakadeemia

TTÜ Eesti Mereakadeemia korraldab mereteemalise suvekooli, mis on mõeldud kõikidele kommunikatsiooni-, ajakirjandus- ja meediatudengitele üle Eesti.

Fotokonkurss „Meri annab mulle töö”

Arvamusfestivalil on merelised teemad arutelu all 13. augustil.

Osale Merekultuuriaasta ja Nikoni koostöös korraldataval fotokonkursil „Meri annab mulle töö”. Žürii poolt valitud parima pildi autorile väärtuslik Nikoni kaamera!

Mudilaste filmiprogramm kinos Artis

MM2016_693x240

Kevadel toob kino Artis ekraanidele kõige pisematele filmisõpradele mõeldud merendusega seotud lühifilmide sarja.

Üle-Eestiline haridusprogramm “Näoga mere poole”

haridusprogramm-EMA

Üle 150-ne merendusvaldkonnaga seotud inimese räägivad noortele merega seotud haridus- ja karjäärivalikutest.

Teeme Ära meretalgud

bhi4coeu.5rs

Sel aastal on Teeme Ära talgupäeva üheks fookuseks merekultuuriga seonduvad talgutööd ja -paigad.

Puhkus ja elamus:

Eesti populaarseim merelaul

merelaul2

Merekultuuriaasta suvise programmi osana asutakse välja selgitama Eesti populaarseimat merelaulu. Armastatuim merelaul selgub rahvahääletuse tulemusena.

Fotokonkurss „Tule mere äärde!”

fotokonkurss

Osale Merekultuuriaasta ja Nikoni koostöös korraldatud fotokonkursil „Tule mere äärde!”. Konkursi võitjale auhinnaks väärtuslik kaamera Nikonilt!

Pop-up merekool “Meresõber”

IMG_4395

  Sel suvel toimub seitsmes Eesti erinevas paigas merekultuuriaasta pop-up merekool “Meresõber”, mis annab noortele võimaluse proovida omal käel erinevaid merespordivahendeid.

Merekultuuriaasta ringreisil

ringreis2

Ühe suvise programmi osana liigume merekultuuri tegevus-telgiga mööda Eestimaa suviseid festivale.

Ressurss ja võimalus:

Väikesadama tunnustus

A72A4092-1440x960

  Merekultuuriaasta 2016 annab koostöös riigihalduse ministri Arto Aasaga välja kolm rahalist tunnustust Eesti väikesadamate arenguks ning kogukondliku tegevuse tunnustamiseks. Välja antakse kolm võrdset preemiat suurusega 3000 eurot.

Fotokonkurss „Mereriik Eesti”

fotokonkurss

Osale Merekultuuriaasta ja Nikoni koostöös korraldatud fotokonkursil „Mereriik Eesti”. Parimale tööle auhinnaks väärikas fotokaamera Nikonilt.

Merekultuuriaasta Arvamusfestivalil

Screen Shot 2016-07-08 at 08.08.41

Merekultuuriaasta on oma arvamuslavaga esindatud iga-aastasel Arvamusfestivalil Paides. Toome diskussioonilavale mitmed merendusega seotud probleemkohad ja väljakutsed.

Merekultuuriaasta erileht

Merekultuuriaasta erileht koondab aasta olulisemad teemad kokku

29. novembril 2016 ilmub Postimehe ja maakonnalehtede vahel merekultuuriaasta erileht, mis võtab kokku sel aastal kõlama jäänud olulisemad teemad.