Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse tegevuse keskmes on merekultuurile oluliste tegude ja
tegijate märkamine ja tunnustamine, merendusalaste teadustööde ja -uuringute läbiviimise toetamine, merendusajaloo materjalide kogumine ja tervikteosena väljaandmine.
Sihtasutuse loomisega soovis kapten Uno Laur
toetada eesti merekeele ja kultuuripärandi hoidmist ning edasikandmist.
@MerekultuuriSihtasutus