Kommenteeri

Maailma tähtsaim mereohutuskonventsioon SOLAS nüüd selges ja ladusas eesti merekeeles

25.novembril 2021 kiitis EV Valitsus heaks IMO rahvusvahelise meresõiduohutuse konventsiooni SOLAS ja selle lisade eestikeelsed tõlked. Selle erialaseid termineid tihkelt täis üle 500-leheküljelise dokumendi merekeelelise toimetamisega olid ametis 10 inimest rohkem kui aasta jooksul. 

Kapten Uno Lauri eestvedamisel 1973. a asutatud mereterminoloogia komisjon (2005. aastast merekeele nõukoda) lõpetas viimaste aastate ühe tähtsama töö – SOLASe konventsiooni eestikeelse teksti terminoloogilise ühtlustamise ja toimetamise.

Nüüd saavad kõik huvitatud isikud – meremehed, ametnikud , merehuvilised, nii asjatundjad kui ka harrastajad – kasutada SOLASe ametlikku eestikeelset korrektsete merendusterminite ja väljenditega tõlget.

Kiitust väärib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi merendusosakond, kes ei leppinud esialgse tõlkeversiooniga, vaid soovis saada kvaliteetset tulemust, saates teksti merekeele nõukojale arvamuse avaldamiseks. Nõukoja liikmed, nii kaptenid kui ka mehaanikud, ei saanud sageli aru, millest tõlkes on räägitud. Pidevalt võrreldi lauseid ingliskeelse ja vahel ka venekeelse ametliku tekstiga. Rohkem kui 500-leheküljeline tekst on väga keerulise ülesehitusega, täis merendustermineid, millele sageli üht kindlat eestikeeset vastet on keeruline leida. Pärast pikki arutelusid jätkus 10 merekeele nõukoja liikmel usku endasse, et tullakse toime ja asi on panustamist väärt. Lisaks otsiti mõned eksperdid ka väljastpoolt nõukoda. Eriti suure töö tegid ära tõlkija Annika Naame ja merendusajakirjanik Madli Vitismann, kes kogu teksti lause lause haaval selgesse eesti keelde panid. Kui tekkis küsimus, kuidas ühe või teise reegli täitmine on tänapäeva reisilaevas korraldatud, siis sai alati vastuse Eesti uusima reisilaeva Megastari kaptenilt Vahur Sõstralt.

„Oleme tublisti kaasa aidanud SOLASe ametliku eestikeelse teksti koostamisel, tehtud on suur kollektiivne töö ja oleme uhked selle saavutuse üle“, ütles merekeele nõukoja esimees kapten Peeter Veegen.

SOLAS – Safety of Life at Sea – on Titanicu huku järel alguse saanud ja pidevalt täiendatav Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni üks tähtsamaid meresõiduohutust tagavaid reeglikogumikke, mis kehtib teatavast suurusest alates kõigile maailma tsiviillaevadele. Ainus erand on laevad, mis Põhja-Ameerikas Suurelt Järvistult merele ei välju. SOLASe reeglite täitmist kontrollivad iga riigi mereadministratsioonid, Eestis seni Veeteede Amet ja alates tänavusest aastast Transpordiamet.

SOLASe eestikeelne tekst on aluseks ka teiste merealaste normatiivsete aktide koostamisel. Aegade jooksul tuleb palju uuendusi ning ka need on vaja kiiresti viia vastavusse eesti merekeele traditsioonidega.

Merekeele nõukoda tänab Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutust kaasaelamise ja vormistamisabi eest.

Lisainfo: Rein Raudsalu: tel 502 9467 rein.raudsalu@taltech.ee

Fotol esireas: Madli Vitismann, ajakirjanik ja toimetaja, Kadi Saks, MKM merendusosakonna spetsialist, Malle Hunt, Merekeele Nõukoja koordinaator, merendusterminoloog, Annika Naame, tõlk

Tagareas: merekultuuri toetajad ja merendusorganisatsioonide eestvedajad

Lisa kommentaar

Email again: